Členské příspěvky (č) a oddílové příspěvky (o) pro oddíly všestrannosti, tenisu, kuželkářů, silového trojboje, sebeobrany, malé kopané, na celý kalendářní rok, a pro nově přijaté členy od 1. července:

 

 [Kč] celý rokpřijatí v pololetí
Dospělý člen 1000,- 500,-
Žactvo, dorost všestrannosti 1000,- 500,-
Sourozenec 200,- 200,-
Dítě cvičitele 200,- 200,-
Rodič + dítě 1 100,- 700,-
R + D - další dospělý 500,- 500,-
R + D - další díťe 200,- 200,-
Cvičitel, člen výboru 500,- 500,-
Cvičící důchodce 500,- 250,-
Tenis dospělí 500,- + ?  500,-
Tenis žactvo, dorost 200,- + ?  200,-
Silový trojboj 1000,-  
Boj. umění 1000,-  
Kuželky 2 800,-  
Malá kopaná 1 000,-  
 Aikido 1000,-  
Přispívající člen TJ 200,- 200,-
  • Příspěvky je nutno uhradit do konce února členům cvičitelského sboru, nebo v kanceláři TJ v Tyršově domě (druhé poschodí) každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.
  • Členové, nově přijatí v druhém pololetí kalendářního roku uhradí příspěvky při podání přihlášky.
  • Současně se zaplacením příspěvků je každý náš člen začleněn do úrazového pojištění ČOS.