Členské příspěvky (č) a oddílové příspěvky (o) pro oddíly všestrannosti, tenisu, kuželkářů, silového trojboje, sebeobrany, malé kopané, na celý kalendářní rok, a pro nově přijaté členy od 1. července:

 

 [Kč] celý rokpřijatí v pololetí
Dospělý člen 1200,- 600,-
Žactvo, dorost všestrannosti 1200,- 600,-
Sourozenec 200,- 200,-
Dítě cvičitele 200,- 200,-
Rodič + dítě 1 500,- 700,-
R + D - další dospělý 500,- 500,-
R + D - další díťe 200,- 200,-
Cvičitel, člen výboru 500,- 500,-
Cvičící důchodce 600,- 300,-
Tenis dospělí 500,- + ?  500,-
Tenis žactvo, dorost 200,- + ?  200,-
Silový trojboj 1200,-  
Boj. umění 1000,-  
Kuželky 2 800,-  
Malá kopaná 1 200,-  
 Aikido 1200,-  
Přispívající člen TJ 200,- 200,-
 • Příspěvky je nutno uhradit do konce února členům cvičitelského sboru, nebo v kanceláři TJ v Tyršově domě (druhé poschodí) každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.
 • Členové, nově přijatí v druhém pololetí kalendářního roku uhradí příspěvky při podání přihlášky.
 • Současně se zaplacením příspěvků je každý náš člen začleněn do úrazového pojištění ČOS.
 • číslo účtu:  088 194 7359/0800
 • přihláška do ČOS: https://ecz-sokol.cz/clen/prihlaska
 • Zvolte kraj - Ústecký

  župa - Severočeská Novákova

  tělocvičná jednota - Ústí nad Labem 

  Přihlášení do oddílu!!   vyplnit