Členské příspěvky (č) a oddílové příspěvky (o) pro oddíly všestrannosti, tenisu, kuželkářů, silového trojboje, sebeobrany, malé kopané, na celý kalendářní rok, a pro nově přijaté členy od 1. července


 

[Kč] celý rokpřijatí v pololetí
Dospělý člen 1400,- 700,-
Žactvo, dorost všestrannosti 1400,- 700,-
Sourozenec 300,- 300,-
Dítě cvičitele 300,- 300,-
Rodič + dítě 1 800,- 900,-
R + D - další dospělý 600,- 600,-
R + D - další díťe 300,- 300,-
Cvičitel, člen výboru 600,- 600,-
Cvičící důchodce 700,- 300,-
Tenis dospělí 600,- + 2000,-  600,-
Tenis žactvo, dorost 300,- + ?  300,-
Silový trojboj 1400,-  
Boj. umění 1100,-  
Kuželky 2 800,-  
Malá kopaná 1 400,-  
Aikido 1 300,-  
Přispívající člen T.J. 300,- 300,-
  • Příspěvky je nutno uhradit do konce února členům cvičitelského sboru, nebo v kanceláři TJ v Tyršově domě (druhé poschodí) každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.
  • Členové, nově přijatí v druhém pololetí kalendářního roku uhradí příspěvky při podání přihlášky.
  • Současně se zaplacením příspěvků je každý náš člen začleněn do úrazového pojištění ČOS.

 

Přihláška do ČOS (přihlášku podávejte po předchozí konzultaci s cvičitelem - ujistěte se, zda má oddíl volná místa)

Zvolte

  • kraj - Ústecký
  • župa - Severočeská Novákova
  • tělocvičná jednota - Ústí nad Labem 
  • Přihlášení do oddílu!! vyplnit

Číslo účtu: 088 194 7359/0800

IČO: 00482129