Po domluvě se starostkou Vendulou Bábelovou možnost pronájmu tělocvičny na sportovní akce.

Cena

  • Dlouhodobý: 270,-Kč/hodinu
  • Krátkodobý (2h - 24h): 330,-Kč/hodinu
  • Krátkodobý (jiné využití než sport): 350,-Kč/hodinu

Rozměry tělocvičny: 15,8m x 23,2m  (plocha 366 m2) (část je pod balkónem - rozměry mimo balkon: 11,8m x 18,4m)

!- PDF Rozvrhu -->

Aktuální volné časové intervay v tělocvičně Tyršova domu zjistíte z PDF Rozvrhu. Rozvrh obsahuje jen pravidelné akce. Ostatní by měly být zaznamenány v Kalendáři akcí (ale na to raději nespoléhat). Rozhodující je vždy domluva s paní starostkou.