Po domluvě se starostkou Vendulou Bábelovou možnost pronájmu tělocvičny na sportovní akce.

Cena

  • Dlouhodobý: 250,-Kč/hodinu
  • Krátkodobý (2h - 24h): 300,-Kč/hodinu

Rozměry tělocvičny: 15,8m x 23,2m (část je pod balkónem - rozměry mimo balkon: 11,8m x 18,4m)

Aktuální volné časové intervay v tělocvičně Tyršova domu zjistíte z PDF Rozvrhu. Rozvrh obsahuje jen pravidelné akce. Ostatní by měly být zaznamenány v Kalendáři akcí (ale na to raději nespoléhat). Rozhodující je vždy domluva s paní starostkou.