Od 11.5. můžeme cvičit v tělocvičně Vaníčkova 9 za těchto podmínek:

počet cvičenců - max 15

Cvičenec (nebo rodič dítěte) vyplní prohlášení.

V šatně odloží obuv, bundu - nepřevlékat se!

Roušku při cvičení odkládá do sáčku.

Každý cvičenec má svoji dezinfekci (nebo cvičitel).

Úklid s dezinfekcí budeme provádět max. 1x denně - podle využití tělocvičny.

Cvičenci nad 65 let - rizikoví (asi by neměli chodit cvičit).

Při cvičení nepoužívat žíněnky, koberce,.. - to co nejde vydezinfikovat pouhým otřením.