Pozvánka na valnou hromadu T.J. Sokol ÚL 

Výbor jednoty  svolává  valnou hromadu 

zprávy budou zaslány emailem v úterý  16.3. 2021 

hlasování proběhne per rolamm 

(podle jednacího řádu odsouhlaseného výborem TJ)