Výbor jednoty svolává valnou hromadu


na úterý dne 13.3. 2018 od 16.30 hod.


v klubovně T. J. Sokol Ústí n.L., Vaníčkova 9, 2.patro