POZVÁNKA NA ŽUPNÍ SLET 2018
který se bude konat
dne 12. května 2018
od 14.00 hodin
ve Sportovní hale Libouchec